Op. Dr. Sennur Zorer

Merhaba,

İyi hekimlik uygulamasının sanatsal ve kreatif  bir yanı olduğuna kesinlikle inandığım gibi, hastayı veya karşımızdaki kişiyi bir organ sistemi veya bir organ olarak görmek ve tedavi etmekten öte, bütünüyle içinde bulunduğu çevreyle beraber yaşayan bir insan , bütün bir beden olarak değerlendirmek gerektiğini düşünürüm. Örneğin gebe bir kadını sadece rahim ve bebek olarak göremeyiz. O çerçeve içindeki bir resmin önemli bir ayrıntısıdır ama ,  ancak o resme tümüyle baktığımızda ne anlama geldiğini ve bize ne demek istediğini algılayabiliriz. Baba adayı vardır, ailesi vardır, işi vardır, toplum vardır, devlet vardır  hatta bir inanç ve bir felsefe bile vardır o resmin tümünde.

Bu nedenle önce ve sadece hekimlik bilgi, beceri ve isteğinin sonra uzmanlık özelliklerinin önemli olduğuna inanırım. Bu ilke temelinde çalışan tüm meslektaşlarım gibi ben de yıllarca hastalarımın pek çoğunun hem doktoru oldum hem de bir çeşit sağlık danışmanlığını yaptım. Ve durumdan da çok hoşnutum. Bunca yıl pek çok zorluğuna rağmen işimi severek yapmama ve işime yabancılaşmadan çalışmama bu ilişki şeklinin çok fazla katkısı olduğunu sizinle paylaşmak isterim. Bu nedenle  hastalarıma yıllardır bana gösterdikleri güven nedeniyle olduğu kadar bu ilişkiyi yaratan diğer taraf oldukları içinde çok teşekkürler.

DR.Sennur ZORER   

Dr.Sennur  ZORER  İstanbul Üniversitesi   İstanbul Tıp Fakültesi (1981) mezunudur. 1989 yılından beri özel muayenehanesinde çalışmaktadır. En son 6 yıl  çalıştığı Acıbadem Bakırköy Hastanesinden 2006 yılında ayrılarak, yeniden yapılanarak hizmete giren Özel Ethica İncirli Hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

Ocak 2008 tarihinden itibaren de  hizmete açılan Özel Ethica Bakırköy Tıp Merkezindeki modern ofisinde hastalarını kabul etmeye başlamıştır. 1989 yılından beri Bakırköy de hizmet verdiği özel muayenehanesini de Mart 2008 tarihinden itibaren Nişantaşı ‘na taşımıştır.  Bu süre içinde  doğum hekimliği, menapoz , bening  jinekolojik cerrahi, minimal invaziv cerrahi, ürojinekoloji ve kozmetik jinekolojik cerrahi alanında yüzlerce hasta takip ve tedavi etmiştir. Büyük bir hızla değişmekte ve gelişmekte olan tıbbın konusuyla ilgili modern uygulamalarını yakından izlemiştir ve bu konuda sayısız kursa ve eğitime  katılarak hastalarına en güncel, en doğru  ve en yararlı tedaviyi sunmak konusunda etik  bir sorumluluk duymaktadır.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik  Derneği , Türk Ürojinekoloji  ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi  Derneği, Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği  (CEDAT), American Association  of Gynecologic  Laparoscopists (AAGL),  Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği (SKİD)  ve Türk Tabipler Birliği ( TTB) , İstanbul Tabip Odası üyesidir. Ayrıca  European College of Asthetic  Medicine and Surgery (ECAMS)  üyesidir. Bu  kuruluştan  Kozmetik  Vajinal /Jinekolojik  Cerrahi  eğitim sertifikasyonu vardır .   CETAD  Cinsel Eğitim  Tedavi ve Araştırma Derneği’ nin  düzenlediği  Cinsellik /Cinsel Tedaviler  ve Cinsel İşlev Bozuklukları  eğitimi sonrası  gerekli  eğitimi  tamamlayarak  Cinsel Danışman sertifikasyonuna da sahiptir.

2008 yılında IRCAD-EITS-LOUIS PASTEUR UNIVERSITY- STRASBOURG  da  “ADVANCED TECHNIQUES  IN OPERATIVE GYNEACOLOGICAL ENDOSCOPY”   “ sertifikasını almıştır.

Para medikal ilgi alanlarından biri olan sosyal bilimlerde 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi   İnsan Hakları Yüksek Lisans (master) programını tamamlamıştır. Seyahat ,yelken ve scuba  sporları  en keyif aldığı dinlenme yolları, sinema ve kitaplar  vazgeçilmezidir . Prof. Dr.Gazi Zorer ile evli olup Başak ve  Ekin’ nin annesidir. Köpeği  Hugo ve kedisi Sacha da sevgi ve bağlılıklarıyla  hayatında önemli yer işgal etmektedir.

-